Palaces & Étoilés

White cotton sateen 120 threads/cm² pillowcase
Access prices

White polyester & cotton duvet cover
Access prices

White cotton sateen 120 threads/cm² pillowcase
Access prices

White 100% cotton echantillon
Access prices

White 100% cotton face square 450 g/m²
Access prices

White polyester & cotton peignoir col chale 400 g/m²
Access prices

White polyester & cotton peignoir col chale 300 g/m²
Access prices

White 100% cotton bath towel 450 g/m²
Access prices

White 100% cotton peignoir col chale 380 g/m²
Access prices

White 100% cotton bath towel 400 g/m²
Access prices

White 100% cotton bath mat 580 g/m²
Access prices

White 100% cotton face square 500 g/m²
Access prices

White 100% cotton bath towel 500 g/m²
Access prices

White 100% cotton shower towel 500 g/m²
Access prices
Palaces & Étoilés